Toán lớp 9 - Bài 20: Xác suất thống kê 3 - Một số yếu tố xác suất

Toán lớp 9 - Bài 20: Xác suất thống kê 3 - Một số yếu tố xác suất

Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về xác suất thống kê. Cụ thể, các em sẽ được học về một số yếu tố của xác suất.
Toán lớp 9 - Bài 19: Xác xuất thống kê - Phân tích và xử lý dữ liệu

Toán lớp 9 - Bài 19: Xác xuất thống kê - Phân tích và xử lý dữ liệu

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về xác xuất thống kê - phân tích và xử lý dữ liệu với các nội dung về bảng tần số, biểu đồ tần số.
Toán lớp 9 - Bài 18: Thu thập và tổ chức dữ liệu

Toán lớp 9 - Bài 18: Thu thập và tổ chức dữ liệu

Nội dung chính của chủ đề "Thu thập và tổ chức dữ liệu" bao gồm hai phần chính: Biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ.
Toán lớp 9 - Bài 17: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Toán lớp 9 - Bài 17: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chọn ẩn, đơn vị cho ẩn, điều kiện thích hợp cho ẩn; Biểu đạt các đại lượng khác theo ẩn; Dựa vào các dữ kiện, điều kiện của bài toán để lập phương trình hoặc hệ phương trình là bước đầu tiên để các em có thể giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Toán lớp 9 - Bài 16: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Toán lớp 9 - Bài 16: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Qua bài học này các em sẽ biết được cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn theo hai phương pháp là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
Toán lớp 9 - Bài 15: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Toán lớp 9 - Bài 15: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hôm nay, các em sẽ tìm hiểu lý thuyết về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và học một số phương pháp giải dạng bài tập này như: phương pháp thế, phương pháp cộng đại số...
Toán lớp 9 - Bài 14: Hàm số, đồ thị hàm số bậc nhất

Toán lớp 9 - Bài 14: Hàm số, đồ thị hàm số bậc nhất

Với bài học số 14, các em sẽ được học về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất y= ax +b (với a khác 0).
Toán lớp 9 - Bài 13: Hàm số bậc nhất

Toán lớp 9 - Bài 13: Hàm số bậc nhất

Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm và tính chất của hàm số bậc nhất. Qua đó giải một số dạng bài tập cơ bản liên quan đến lý thuyết này.
Toán lớp 9 - Bài 2: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Toán lớp 9 - Bài 2: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài học hôm nay, các em sẽ được ôn tập lại kiến thức đã học và vận dụng những kiến thức đó vào các dạng bài tập, ôn luyện.
Toán lớp 9 - Bài 10: Đường tròn nội tiếp và bàng tiếp tam giác.

Toán lớp 9 - Bài 10: Đường tròn nội tiếp và bàng tiếp tam giác.

Ở bài học này, các em sẽ được học về định lí hai đường tiếp tuyến cắt nhau, đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn bàng tiếp tam giác.
Toán lớp 9 - Bài 9: Đường thẳng và đường tròn

Toán lớp 9 - Bài 9: Đường thẳng và đường tròn

Qua bài học hôm nay, các em sẽ ôn lại khái niệm đường thẳng, đường tròn để qua đó tìm hiểu về mối quan hệ thú vị giữa chúng. Từ những lý thuyết này, các em sẽ giải được một số dạng toán liên quan đến đường thẳng và đường tròn.
Toán lớp 9 - Bài 8: Đường kính và dây của đường tròn

Toán lớp 9 - Bài 8: Đường kính và dây của đường tròn

Ở bài 8, học sinh sẽ tìm hiểu việc so sánh độ dài của đường kính và dây, quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của đường tròn.
Toán lớp 9 - Bài 7: Sự xác định đường tròn, tính đối xứng của đường tròn

Toán lớp 9 - Bài 7: Sự xác định đường tròn, tính đối xứng của đường tròn

Sau khi nhắc lại kiến thức về đường tròn, các em sẽ học về cách xác định đường tròn, tâm đối xứng, trục đối xứng và thực hành giải các bài tập dạng này nhé.
Toán lớp 9 - Bài 6: Luyện tập toán thực tế

Toán lớp 9 - Bài 6: Luyện tập toán thực tế

Sau khi tìm hiểu về các hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, hôm nay các em sẽ được áp dụng vào các bài toán thực tế để củng cố thêm các kiến thức đã học.
Toán lớp 9 - Bài 5: Tỉ số lượng giác

Toán lớp 9 - Bài 5: Tỉ số lượng giác

Tỉ số lượng giác là một bài học mang tính ứng dụng cao. Từ lý thuyết của bài học này, các em có thể giải quyết được những bài toán thực tế như tính chiều cao của tháp hay khoảng cách giữa hai điểm mà ta không thể đo trực tiếp.
Toán lớp 9 - Bài 4: Hệ thức giữa cạnh và góc

Toán lớp 9 - Bài 4: Hệ thức giữa cạnh và góc

Với bài học về hình học lần này, các em sẽ được học về các hệ thức giữa cạnh và góc, một điều không thể thiếu trong các bài toán hình.
Toán lớp 9 - Bài 2: Biến đổi căn thức

Toán lớp 9 - Bài 2: Biến đổi căn thức

Các em bắt đầu học biến đổi căn thức, để vận dụng trong các công thức toán học cũng như vật lý nhé!
Toán lớp 9 - Bài 1: Các phép tính với căn bậc hai

Toán lớp 9 - Bài 1: Các phép tính với căn bậc hai

Các em học sinh bắt đầu tiếp cận với căn bậc hai, cách tính lũy thừa căn bậc hai hoặc tìm căn bậc hai của một số cho trước. Bài học có ý nghĩa quan trọng vì chúng sẽ thường xuyên trong các công thức toán học cũng như vật lý.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.