Tiểu "thần y" này... rất khó tính!

Tiêu sắt trọng thương nguy hiểm tính mạng. Vô Tâm và Nho Kiếm Tiên dốc sức nhưng vẫn không khả quan. May nhờ có tiểu thần y đến kịp lúc, tuy tuổi con nhỏ nhưng y thuật lại rất cao. Đặc biệt, còn rất "khó tính"!

Phim "Thiếu niên ca hành" - 12g30 từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7