Thể lệ tham gia vòng thử giọng Chuông vàng vọng cổ 2024

Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
20g25 - Thứ Sáu - HTV7