Tặng em một bản tình ca - Tập 14

Tình yêu nào đâu cần những thứ quá cao sang, khó với. Tình yêu chỉ cần thời gian, tâm tư để ươm mầm, nuôi dưỡng mà thôi.

Tặng em một bản tình ca - 19g thứ ba trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7