Tặng em một bản tình ca - Tập 13

Tình yêu trong thi ca, nhạc họa mang sức mạnh lớn lắm. Nó khiến "mùa hạ thành đông", mà cũng có thể "cả đất trời cùng reo vui".

Tặng em một bản tình ca - 19g thứ ba trên kênh HTV7 

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
Các TV show về tình yêu