9g25 Mùng 4 Tết (15/2) trên HTV9

Sẽ có điều gì thú vị trong một ngôi nhà "Tứ đại đồng đường"?

Tứ đại đồng đường là vở kịch do biên tập Thu Hồng lên ý tưởng thực hiện, kể về "câu chuyện tình yêu lạ kỳ" xảy ra trong gia đình có nhiều thế hệ.

Mỹ Hạnh