Sắc ấn ngọc Nam Phương - Hát bội kết hợp múa đương đại

Nghệ thuật hát bội kết hợp múa đương đại trong "Sắc ấn ngọc Nam Phương"; Làm quen với Hữu Minh và tượng nghệ thuật; Vườn nhiệt đới đầy mê hoặc trong "Nghệ thuật và cuộc sống"; "Ngọn nến hoàng cung" tập 13...

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ nhật trên HTV7. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g - Thứ Hai - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7