Quyết định nhận tiền để cứu người cha đang bị bắt cóc?

Ông Công bị bắt cóc, Trang Phạm bị đòi 300 triệu. Cô tìm gặp Tiến và cả Bảo Nam, nhưng mọi sự biến xảy ra đều đẩy cô ra xa khỏi sự giúp đỡ của họ. Nhớ lại lời đề nghị trước đó của Mai Lan, phải chăng Trang Phạm sẽ tìm gặp bà Kim và Mai Lan để chấp nhận điều kiện?

"Bóng của thị thành" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7. 

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9