Những điều thú vị về kem

Kem bắt nguồn từ tiếng Pháp là "crème". Đầu thế kỷ 20, kem du nhập vào Việt Nam. Theo cách đọc của người Việt, dần dần từ "crème" biến thành kem. Ban đầu kem là món ăn ngọt, đông lạnh bao gồm kem béo, đường, vanila, trứng gà... 

Góc nhỏ kỳ diệu - 16 giờ thứ Ba (tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tháng) trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7