Nhật ký hạnh phúc - Tập 24

Thông thường, bàn chân người có dạng hình cung, xương của bàn chân như cánh cung và cân gan chân như dây cung. Và vì "dây cung" phải làm việc quá sức nên hai điểm bám ở mỗi đầu "dây cung" sẽ bị quá tải và những điểm viêm sẽ xuất hiện.

Nhật ký hạnh phúc - 18g10 thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7