Nhanh như chớp - Màu 5 - Tập 18

Thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ, S.T Sơn Thạch và Mạc Văn Khoa sẵn sàng "nhắc bài" Trương Quỳnh Anh. Thế nhưng, bằng chính khả năng của mình, Trương Quỳnh Anh vẫn tự tin có 8 câu trả lời liên tiếp.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g15 - Thứ Ba - HTV9
21g - Thứ 2 - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7