Ngọc Hoa "ghen tị" vì không được Kim Loan chọn

Chinh phục thực khách - 19g Chủ Nhật - HTV7
Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7