Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 848

Biết ứng dụng công nghệ đúng cách, cũng như thức thời với việc khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh, Trương Lê Huy Hoàng đã đến với công việc hiện tại và thành công như ngày hôm nay. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7