Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 313

Trong suốt cuộc đời mình, Lê Minh Trung không bao giờ quên lần đầu tiên đứng trước khán giả và nhận được tràn vỗ tay ủng hộ. Đó cũng là lý do để anh cố gắng hơn mỗi ngày.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7