Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Nguyễn Kim Duyên

Khoảnh khắc nhận công việc tình nguyện viên trong thư viện sách nói dành cho người mù đã khiến chị Kim Duyên thay đổi và đó cũng là cơ duyên đưa chị đến với dự án đầy ý nghĩa này. Cùng gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của chị trong chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời”. 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 - HTV9

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7