Hữu Đằng khẳng định không cần Võ Tấn Phát nhắc bài

Quyết tâm giành chiến thắng trước Lạc Hoàng Long, cũng như chứng tỏ bản thân không cần "nhắc bài" từ đồng đội, Hữu Đằng đã xuất sắc trả lời được 6 câu hỏi liên tiếp.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ 7 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9