Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhu cầu văn hóa

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải luôn học tập, làm theo, giữ gìn và phát huy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật đoàn đại biểu, gồm 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, trong 5 năm gần đây, hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đều phát động phong trào thi đua và tổ chức bình chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Trong 4 năm trước đã tôn vinh 102 đại biểu điển hình tiêu biểu. Riêng 2023, có tới 67 điển hình tiêu biểu. Các điển hình đến từ mọi miền Tổ quốc, hoạt động ở các ngành, lĩnh vực, địa phương khác nhau và đều có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu bền bỉ, vượt mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và cảm ơn các điển hình tiêu biểu về sự cống hiến hết mình. Đồng thời nêu rõ: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy; coi đó là kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Gần 20 năm qua, kể từ 2006, Đảng đã có chủ trương mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Bác. Từ thực tiễn đổi mới, nhận thức về tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu sắc và đầy đủ hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, học tập Bác, làm theo Bác, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, là nhiệm vụ chủ yếu, cũng là phương thức căn bản để tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng và hiệu ứng xã hội rộng lớn, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào cuộc sống. Đó cũng chính là chủ trương lớn của Đảng, một lần nữa được khẳng định tại Kết luận số 01-KL/TW (ngày 18-5-2021) của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tổng Bí thư cho biết, học tập và làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương chiến lược, cơ bản, lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trở nên đúng đắn, lành mạnh hơn trong nhận thức và hành động; ra sức nâng cao đạo đức cách mạng, có dũng khí đấu tranh, tự phê bình, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; góp phần trực tiếp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao trách nhiệm vì dân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”; Nhà nước thật sự là “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thật sự là môi trường dân chủ, đoàn kết và dân vận, làm hậu thuẫn thúc đẩy nhân dân nêu cao vai trò làm chủ, thực hiện quyền dân chủ và làm chủ đích thực của mình. Đó là mục đích sâu xa, là ý nghĩa quan trọng ở tầm chiến lược của việc học tập và làm theo Bác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, nhiều năm nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhu cầu văn hóa tinh thần bền bỉ, là nét đẹp của giá trị và lối sống văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vượt lên quy mô một cuộc vận động những năm 2006, đến nay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng.

“Cái gì trở thành văn hóa, cái đó trở nên sâu sắc, lắng đọng, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hóa Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn xung lực quan trọng để chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, tạo động lực cho chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; nắm bắt thời cơ, vận hội mới, vượt qua mọi thách thức, nguy cơ để xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn”, Tổng Bí thư khẳng định.

* Cũng trong sáng 2/11, tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã thực hiện lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên viên ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại buổi lễ, Đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đại diện cho các điển hình tiêu biểu đã báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, trong những năm qua, các đại biểu đã luôn nỗ lực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ với nhận thức, tình cảm, ý thức trách nhiệm thông qua những việc làm thiết thực, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và mỗi công việc bình dị trong cuộc sống mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Trong học tập, lao động, cống hiến, mỗi người luôn khắc ghi những lời Bác dạy; đó là kim chỉ nam, động lực, phương hướng để rèn luyện, phấn đấu vươn lên…

Đại úy Vũ Văn Cường xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, không ngừng phấn đấu, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu, hết lòng vì nước, vì dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Các điển hình tiên tiến nguyện sẽ mãi là bông hoa trong vườn hoa thi đua ái quốc; nguyện đoàn kết cùng nhau góp sức để dựng xây nước Việt Nam giàu mạnh, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ hằng mong mỏi.

Sỹ Thành ( Theo SGGP)