Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 - 2023

Hành trình non sông - Tập 1

Chặng đường 35 năm Cúp Truyền hình TP.HCM với những câu chuyện đầy cảm xúc lần đầu được kể trong phim tài liệu "Hành trình non sông" do TFS sản xuất.

Hãng phim TFS