Gương mặt Việt Nam: Viết tiếp những điều dung dị

“Gương mặt Việt Nam” - giới thiệu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về những cá nhân bằng nỗ lực và cống hiến đã đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
19g - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9