Gương mặt điện ảnh - Tập 10

Quang Sơn đạt 29,25 điểm, Kim Nhã đạt 28 điểm, Giang Thúy Viên đạt 26,75 điểm và không có thí sinh nào bị loại. Đó là kết quả của "Gương mặt điện ảnh" tập 10 với thử thách "Vai diễn sở đoản". 

"Gương mặt điện ảnh" phát sóng lúc 20g45 thứ 7 hàng tuần trên HTV9. 
Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7