Giới thiệu phim tài liệu "Thầy tôi"

Nhà giáo ưu tú - PGS Chu Xuân Diên là một trong những chuyên gia hàng đầu về văn học dân gian và văn hóa Việt Nam. Trong sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu 51 năm của mình, ông đã dành phân nửa thời gian ấy cho sự phát triển của Khoa Văn học, trường ĐH KH XH&NV TP.HCM. 

Phim tài liệu "Thầy tôi" - 15g hôm nay (20/11) trên HTV9. 

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
22g45 - Thứ Ba - HTV7