Giáo dục học sinh thông qua xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đang được nhiều trường học tại TPHCM thực hiện, nhằm tạo môi trường học tập, trải nghiệm thực tế.

 

Thành ủy TP.HCM