Đấu trường 9+ Tập 8

"Mê" Thanh Trúc, Trịnh Thăng Bình sẵn sàng trở mặt với Phan Ngọc Luân
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g20 - Thứ Sáu - HTV7