Đánh Thức Sức Mạnh Tiềm Ẩn tập 1 ngày 12/8/2019

Video Chương trình khác
19g - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7