Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 - 2023

Các tay đua nghĩ gì về Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35?

Cáy tay đua nghĩ gì về Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 - 2023? Cùng lắng nghe những chia sẻ của họ trong chương trình "Vận động viên nói gì?".

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao HTV