Buổi mua sắm đầy căng thẳng của Minh Dự và Võ Tấn Phát

Nghe mua sắm không cần nhìn giá cứ tưởng hời nhưng sự thật không thể ngờ...

Đi đó đi đây, 20g20 thứ Năm hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7