Bố là tất cả - Tập 75

Điều kiện hòa giải thứ 6 đã được ông Hiếu đưa ra. Thế nhưng, ai nấy đều bất ngờ và chưa rõ mục đích của ông Hiếu khi yêu cầu cả nhà cùng đi vũ trường... Chuyện gì đã xảy ra?
Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
22g45 hàng ngày - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7