Bố là tất cả - Tập 59

Trước việc Hoàng Khang liên tục sắp xếp cuộc hẹn với đối tác vào ngày cuối tuần hòng ngăn cản việc xem mắt của Minh Thảo, ông Hiếu đã có những dự tính và kế sách đối phó như thế nào?

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7