Bố là tất cả - Tập 25

Để cứu hợp đồng của công ty, Minh Thảo đã làm mọi cách, thậm chí dùng đến mối quan hệ cá nhân của mình. Tuy nhiên, nỗ lực đó không được Hoàng Khang nhìn nhận.

Video Chương trình khác
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7