Bố là tất cả - Tập 11

Vì thân thế gia đình cản trở sự nghiệp nên Minh Nhân đã có nhiều lời lẽ nặng nhẹ với ba của mình, khiến ông vô cùng đau lòng.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9