Bảo Nam sẽ ra sao khi biết Trang Phạm nhận 300 triệu của bà nội?

Bà nội tức tốc gọi Bảo Nam trở về, cho anh xem toàn cảnh Trang Phạm chấp nhận lấy 300 triệu với điều kiện rời xa Bảo Nam. Lúc này, cô Phượng cũng không thể bảo vệ con trai mình. Tâm trạng rối bời khi biết sự thật, Bảo Nam sẽ đưa ra quyết định gì trong mối quan hệ hợp đồng tình yêu với Trang Phạm?

"Bóng của thị thành" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7. 

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7