Bà Kim cực lực phản đối khi cháu trai muốn dọn ra riêng

Bảo Nam nảy sinh ý định dọn ra riêng nhưng lời vừa mới thốt ra, bà Kim đã cực lực phản đối. Thậm chí, bà còn cho rằng chuyện nảy sinh là do Trang Phạm đứng sau thao túng. 

"Bóng của thị thành" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7. 

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7