Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 16

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 16

Văn Anh "vượt lên chính mình" trong bếp

https://www.youtube.com/embed/XD-9kMGV1-U
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 15

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 15

Lê Lộc và Hữu Tín: Kẻ tám lạng người nửa cân

https://www.youtube.com/embed/GCvgod4hK-0
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 14

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 14

Muốn biết tính chàng, hãy cho vào bếp

https://www.youtube.com/embed/DlFZFA1imAI
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 13

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 13

Khi đội "đẹp" đấu với đội "độc"

https://www.youtube.com/embed/a5LCslU3D80
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 12

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 12

Khi "công chúa" Puka đối đầu với "Tây phi" Quang Trung

https://www.youtube.com/embed/tIIbY1bzApA
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 11

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 11

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh đạt "đổ bộ" gian bếp của "Khi chàng vàp bếp"

https://www.youtube.com/embed/thqYjOPGqR4
Khi chàng vào bếp - Tập 10

Khi chàng vào bếp - Tập 10

Trương Thế Vinh và Minh Dự "bất chấp thể diện" để tranh giành chiến thắng

https://www.youtube.com/embed/CpcvNRWoPcc
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 9

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 9

Khi các món ăn trở thành nguyên do cho sự "mất đoàn kết nội bộ"

https://www.youtube.com/embed/Ys0PH0ZLEcc
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 8

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 8

Đi thi hay đi... tỏ tình?

https://www.youtube.com/embed/Uq5Ymi5u0YE
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 7

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 7

Will và Jun Vũ cùng nhau "quậy banh" gia bếp của Khi chàng vào bếp.

https://www.youtube.com/embed/aowzi_NAD_g
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 6

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 6

Mạc Văn Khoa "làm mình làm mẩy" đòi chấm điểm lại

https://www.youtube.com/embed/298Vu8mkP7k
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 5

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 5

Thanh Bình "bóc phốt" Ngọc Lan ngay trên sóng về chuyện bếp núc nội trợ

https://www.youtube.com/embed/WCdI_V4uF3A