Gương mặt điện ảnh - Tập 3

Gương mặt điện ảnh - Tập 3

"Cánh đồng bất tận" sau Cát Phượng và Ninh Dương Lan Ngọc

https://www.youtube.com/embed/0Xo7XPjear8
Gương mặt điện ảnh - Tập 1

Gương mặt điện ảnh - Tập 1

Độc đáo mashup "Ngày chưa giông bão", "Trăng khuyết" và hát ả đào

https://www.youtube.com/embed/roS8r88nNds