Người đẹp tài năng H'Vi Ktla gây ấn tượng tại "Ca sĩ bí ẩn"

Người đẹp tài năng H'Vi Ktla gây ấn tượng tại "Ca sĩ bí ẩn"

https://www.youtube.com/embed/XHiOpbJdO9M?si=WVs8b-wEY2UeM52D
Ca sĩ Thành Đạt thể hiện bản hit của chính mình

Ca sĩ Thành Đạt thể hiện bản hit của chính mình

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 23

https://www.youtube.com/embed/UYKbCbcE6Zs?si=-vpbRelRAwd6B07F
"Khóa ly biệt" được thể hiện bởi "chính chủ"

"Khóa ly biệt" được thể hiện bởi "chính chủ"

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 23

https://www.youtube.com/embed/Kyg9m9iO4Lw?si=Y61499e4WUqFLzY8
Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 23

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 23

Đông Thiên Đức xuất hiện với "Khóa ly biệt"

https://www.youtube.com/embed/HPXj_ohC_Tg?si=Y7KvK3Ne4TTprZBc
Gặp gỡ người đứng sau các ca khúc của "Ca sĩ bí ẩn"

Gặp gỡ người đứng sau các ca khúc của "Ca sĩ bí ẩn"

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 22

https://www.youtube.com/embed/efiBVWFVgXE?si=J7ld1Eud8w6JhrB3
Khi dân ca kết hợp cùng nhạc điện tử

Khi dân ca kết hợp cùng nhạc điện tử

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 22

https://www.youtube.com/embed/NBzJSS7ZXyo?si=LdQYeSz8dm1Gchw7
Hoa hậu Phạm Kim Ngân đầy cảm xúc với "Anh đợi em được không"

Hoa hậu Phạm Kim Ngân đầy cảm xúc với "Anh đợi em được không"

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 22

https://www.youtube.com/embed/9clLsQXntwA?si=4NNM-s5m3IegjjKF
Lê Tích Kỳ và hành trình trở lại với âm nhạc

Lê Tích Kỳ và hành trình trở lại với âm nhạc

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 21

https://www.youtube.com/embed/lli18smbM6M?si=ZFnp7t9WGk4ebse6
Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 22

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 22

https://www.youtube.com/embed/nemEopFFsDU?si=RNbfsMunbPT7mrdu
"Ba Lùi" Nguyên Thảo vừa rời ghế khách mời đã vội trở thành "Ca sĩ bí ẩn số 7"

"Ba Lùi" Nguyên Thảo vừa rời ghế khách mời đã vội trở thành "Ca sĩ bí ẩn số 7"

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 21

https://www.youtube.com/embed/PEyT3RpAqpE?si=jD7fnn6bDspUCI0L
Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 21

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 21

Nam Cường - Jang Mi chiến thắng trong lần đầu tham gia "Ca sĩ bí ẩn"

https://www.youtube.com/embed/2Ak0WVJiWCU?si=sofjNWk3yKHy7tSR
Diễn viên Tiểu Ngọc - "em ruột" Khả Như xuất hiện tại "Ca sĩ bí ẩn"

Diễn viên Tiểu Ngọc - "em ruột" Khả Như xuất hiện tại "Ca sĩ bí ẩn"

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6 - Tập 20

https://www.youtube.com/embed/N6JmcDL6ZmE?si=ZoAzg7W4Fv4apdk0