Bố là tất cả - Tập 6

Bố là tất cả - Tập 6

Sau sự cố "say rượu làm loạn" với Thanh Bình

https://www.youtube.com/embed/lykyVI7vPM0?rel=0
Bố là tất cả - Tập 5

Bố là tất cả - Tập 5

https://www.youtube.com/embed/WKYdHk5nA50?rel=0
Bố là tất cả - Tập 4

Bố là tất cả - Tập 4

https://www.youtube.com/embed/l9lHGAfCmk4?rel=0
Bố là tất cả - Tập 3

Bố là tất cả - Tập 3

https://www.youtube.com/embed/XlC2-cfVrE0?rel=0
Bố là tất cả - Tập 2

Bố là tất cả - Tập 2

Đình Quân gặp nạn, mỹ nhân Đông Sương "tung chiêu" cứu anh hùng. Phim phát lúc 19g50 - thứ 2 đến thứ 5 - kênh HTV7.​​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​

https://www.youtube.com/embed/mPqAsFpJcU0
Bố là tất cả - Tập 1

Bố là tất cả - Tập 1

Đông Sương vượt ngàn dặm xa lên thành phố tìm "bạch mã hoàng tử". Phim phát sóng lúc 19g50 - thứ 2 đến thứ 5 - kênh HTV7.​​ ​ ​ ​ ​​​

https://www.youtube.com/embed/Scew0QeJ4ws