Việt Nam đi là ghiền - Tập 83

Nhiều gia đình tại địa phương đã cải thiện kinh tế từ nghề làm khô cá sặc rằn truyền thống

Việt Nam đi là ghiền, 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7