Vầng trăng Cổ nhạc 2/2023 lên sóng HTV9 ngày 26/2

Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 232 - Những trái tim hồng sẽ được truyền tiếp lúc 21g - Chủ Nhật, ngày 26/2/2023 trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
10g25 - Chủ Nhật - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7