Tặng em một bản tình ca - Tập 11

Nỗi nhớ thương, lưu luyến luôn là một thứ vô hình, chẳng thể chạm đến hay nhìn thấy bằng đôi mắt đời thường. Và có một nỗi nhớ thiết tha day dứt, không thể nào quên của một thời sinh viên. 

Tặng em một bản tình ca - 19g thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
22g45 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ