Quốc hội biểu quyết thông qua 2 nghị quyết

HOÀNG HƯƠNG - TIẾN DŨNG // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 9/6/2024, 12:06

(HTV) - Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025. Điểm đáng chú ý là Quốc hội sẽ xem xét cho phép 3 luật mới liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm từ 1/8 tới đây. 

Với tỷ lệ 463/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,07% tổng số đại biểu), Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Nghị quyết nêu rõ: bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự án, dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng. 

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) các dự án Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Điện lực (sửa đổi). Tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), trình Quốc hội thông qua 12 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật. 

Còn tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), Quốc hội thông qua 10 luật. Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

 

Ý kiến của bạn: