Nhịp Đập Thể Thao ngày 16/12/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7