Nhân viên phát triển thị trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Phát Triển Năng Lực Tổ Chức sẽ là một dấu son trong nghề nghiệp dành cho các ứng viên:

 • Mong muốn có sự đột phá và khẳng định mình trong công việc tư vấn bán hàng.
 • Mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ với nhiều dạng khách hàng khác nhau.
 • Quan tâm đến sự hoàn thiện năng lực cá nhân và tổ chức.
 • Mong muốn thay đổi và trở thành một người Đắc Nhân Tâm trong công việc và cuộc sống.
 • Tìm kiếm những cơ hội phát triển cao hơn trong nghề nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mô tả công việc:

 • Nghiên cứu nhu cầu thị trường và chọn lọc những khách hàng tiềm năng.
 • Phát triển mạng lưới mối quan hệ rộng khắp trong kinh doanh
 • Lập kế hoạch tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu khách hàng về việc phát triển năng lực cá nhân/ tổ chức.
 • Trao đổi, khơi gợi và thống nhất với khách hàng về giải pháp của Dale Carnegie.
 • Đề xuất giải pháp tối ưu dành cho khách hàng.
 • Lập kế hoạch và hỗ trợ, theo sát khách hàng phù hợp với riêng từng người
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty trong việc tổ chức các khoá học dành cho khách hàng.
 • Tham gia các khoá học về hoàn thiện năng lực làm việc của Dale Carnegie.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện với kết quả tốt nhất có thể.
 • Kỹ năng phân tích đánh giá vấn đề và đưa ra nhiều giải pháp khả thi.
 • Kỹ năng trình bày và thuyết phục người khác về chính kiến bản thân.
 • Khả năng tiếp cận nhiều dạng khách hàng khác nhau một cách sáng tạo và kiên nhẫn.
 • Khả năng tiếp thu và ứng dụng các phương pháp, quy trình làm việc mới.
 • Khả năng khơi gợi và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm tích cực.
 • Khả năng sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng trên máy tính và các công cụ trên Internet.
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh thuần thục
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Tốt nghiệp đại học.
 • Tối thiểu hai năm trong công việc tư vấn bán hàng, ưu tiên các ngành tư vấn giải pháp, tài chính ngân hàng, giáo dục.