Người khéo ăn nói thường không thật lòng?

Đến với vòng cuối “Chuyện nhà chưa tỏ”, chương trình đưa ra mệnh đề “Người khéo ăn nói thường không thật lòng”, đội nào sẽ bảo vệ và đội nào phản đối? 

“Chuyện nhà chưa tỏ” được phát sóng lúc 20g20 thứ Ba hằng tuần trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9