Ngọc Hoa - "thánh xếp chữ" của "Chinh phục thực khách"

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7