Mái ấm gia đình Việt - Tập 78

Đến huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa, Quốc Thiên và Xuân Hạnh đã có dịp lắng nghe câu chuyện của những hộ gia đình khó khăn. Cả hai khách mời đều không thể cầm lòng trước những hoàn cảnh đang phải vất vả mưu sinh.

Video Chương trình khác
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7