Linh Lê "thả thính" Hoàng Yến, Ngọc Hoa "thu thập bằng chứng"

Video Chương trình khác
21g15 - Thứ Ba - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7