Kỷ niệm 83 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

Vào đêm 22 rạng 23/11/1940, tất cả 20 tỉnh và thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn đều có kế hoạch khởi nghĩa, trong đó có 56/75 quận và 50% số làng. 83 năm qua đi, Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2023) vẫn luôn là điểm son trong lịch sử dân tộc.

Đài Truyền hình TP.HCM