Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 443

Ngoài Food Bank, anh Nguyễn Văn Lưu còn tham gia đồng hành cùng “Khách sạn cộng đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Tủ thuốc 0 đồng”... tất cả những hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho cuộc sống của người dân. 

 Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7