Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 426

"Trao yêu thương đúng lúc - đúng người" là phương châm được Thoại Kỳ và đồng đội thực hiện mỗi ngày tại mảnh đất Phú Yên.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7