Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 331

Hành trình hai mươi năm được bắt đầu bằng một thử thách. Hai mươi năm sau, thành quả mà thầy Nguyễn Minh Hoàng nhận được không chỉ là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương... mà là sự phát triển của một mô hình đội nhóm đặc biệt được duy trì đến F20.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7